materiaal wensen en verwachtingen

Materiaal Bibliotheek Ouderpartnerschap en Lezen

Leidraad voor gesprek op school over ouderpartnerschap

Doel: school informeren en motiveren, wensen en mogelijkheden van de school inventariseren

het leidraad is hierbij gevoegd:  Leidraad voor gesprek op school over ouderpartnerschap

 

Presentatie op teambijeenkomst school

Doel: Kennis overdragen aan de teamleden voorschoolse instelling of school en hen motiveren om samen de rol van ouders bij de leesopvoeding te versterken. Team voorbereiden op de wensen en verwachtingen bijeenkomst en hen laten nadenken over manieren om alle ouders uit te nodigen voor de Wensen en verwachtingenavond.

De presentatie is hierbij gevoegd: Presentatie bibliotheken zf

 

Wensen en verwachtingen avond

Doel: gelijkwaardige gesprekken faciliteren tussen ouders en leerkrachten over partnerschap in het opvoeden en leren van kinderen. Inventarisatie van wensen en verwachtingen die er zijn van zowel  ouders als school. Lezen komt aan de orde maar wordt niet als primair als doel genoemd.

De presentatie voor de wensen en verwachtingen avond is hierbij gevoegd: Wensenavond de statie Sas van Gent 161017  (aanpassen bij elke nieuwe avond)

De verzamelbordjes per partnerschap: partnerschapavond verzamelbordjes bibliotheek