actief ouderschap

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport.

Actief Ouderschap zet zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken. Daarbij richten wij ons op de professionals. Dit doen wij door ideeën en initiatieven op dit gebied te verzamelen en te delen. Ook leveren wij zelf inspiratie en diensten gemeenten, instellingen en individuele professionals. Daarbij gaan wij altijd uit van de kracht van zowel professionals als ouders. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Wij werken voor onder meer gemeenten, bibliotheken, besturen, kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden. Belangrijke thema’s zijn VVE, ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling en lezen, gezondheid en kindercentra 2020.

Lees meer...

Nieuws

ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School)

Actief Ouderschap werkt samen met Ouderbetrokkenheid-PLUS om de samenwerking tussen scholen en nieuwkomers te verbeteren. Met het programma ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School) is het sinds kort mogelijk om overal in Nederland vrijwillige bruggenbouwers in te zetten die wekelijks bij nieuwkomers (vluchtelingen, statushouders en asielzoekers) aan huis komen. Ouders worden al doende geholpen zich actief in te zetten voor de samenwerking met school rond de ontwikkeling van hun kind. De bruggenbouwers verkleinen diverse barrières die het samenwerken lastig maken voor nieuwkomers.
Scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeentes die hier interesse in hebben, kunnen contact met ONS! opnemen voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.

Meer weten?
Kijk op de Nieuwkomerspagina van Ouderbetrokkenheid-PLUS voor meer achtergrondinformatie en blogs met ervaringen die zijn opgedaan in de pilot in Leidschendam-Voorburg.

Zelf aan de slag?
Interesse om coördinator te worden, of  vrijwillige bruggenbouwer binnen ONS! ? Neem dan contact met ONS! op

Partnerschap met ouders in Home-based programma’s

Met de Voorleesexpres, Spel aan Huis en het Mentoren project (School’s Cool) komen er elke week tientallen vrijwilligers in de gezinnen om ouders te ondersteunen en te inspireren. Goed om ook met deze vrijwilligers aan de slag te gaan rondom dit thema. Er is een prachtige  bijeenkomst geweest met coördinatoren en de vrijwilligers van deze projecten.

David Kranenborg opende de avond met een mini-college over Ouderschap. Onder het genot van een broodje werd een stellingenspel gespeeld. Wat een interactie en uitwisseling! Vervolgens zijn er onder leiding van een acteur casussen uitgespeeld en geoefend. Ter afsluiting zijn alle tips en aanbevelingen verzameld. Deze worden op dit moment verwerkt in een verslag. Actief Ouderschap is na deze avond nog in gesprek met de projectleiders en coördinatoren om educatief partnerschap met ouders goed in te bedden in deze projecten.

lees ook de special van Brede school Gouda over Educatief Partnerschap.

Blog

Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School)

Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School) zijn vrijwilligers die wekelijks bij nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) thuiskomen en met hen meegaan naar de gesprekken op school. De schoolmaatjes komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op. Meer als vriend(in) dan als degene die ze iets zou moeten leren. Met de naam ‘ONS!’ wordt daarom ook gedoeld op de kracht van het samen optrekken en op de warme onderlinge betrokkenheid.

Actief Ouderschap organiseert samen met ouderbetrokkenheid + de projecten van Schoolmaatjes ONS!

Lees de Blog van Harriet Marseille over ONS!

Actief Ouderschap twittert