actief ouderschap

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport.

Actief Ouderschap zet zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken. Daarbij richten wij ons op de professionals. Dit doen wij door ideeën en initiatieven op dit gebied te verzamelen en te delen. Ook leveren wij zelf inspiratie en diensten gemeenten, instellingen en individuele professionals. Daarbij gaan wij altijd uit van de kracht van zowel professionals als ouders. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Wij werken voor onder meer gemeenten, bibliotheken, besturen, kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden. Belangrijke thema’s zijn VVE, ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling en lezen, gezondheid en kindercentra 2020.

Lees meer...

Nieuws

Actief Ouderschap gaat op grote schaal ouderbijeenkomsten faciliteren om de taalontwikkeling thuis te stimuleren!

Actief Ouderschap heeft met behulp van Stichting Lezen en stichting Kinderpostzegels het programma “TOLK voor taalontwikkeling” aangekocht om beschikbaar te stellen aan scholen en peuterspeelzalen.

Het doel is om op grote schaal ouderbijeenkomsten te faciliteren in heel Nederland. In deze ouderbijeenkomsten worden ouders geholpen om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren met behulp van de interactieve filmpjes van het programma “Tolk voor taalontwikkeling”.

Ons streven is dat er in schooljaar 2018-2019 meer dan 1000 ouderbijeenkomsten worden georganiseerd waarmee minimaal 5000 ouders worden bereikt.

Met de bijdragen van stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels Nederland gaan we het mogelijk maken om de licentiekosten voor het preventieprogramma voor uw organisatie te vergoeden.

Vanaf september 2018 kan uw organisatie gebruik maken van dit aanbod. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen. Als u gebruik wilt maken van dit aanbod kunt u zich alvast inschrijven op tolkinfo.nl  via deze link

Blog

Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School)

Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School) zijn vrijwilligers die wekelijks bij nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) thuiskomen en met hen meegaan naar de gesprekken op school. De schoolmaatjes komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op. Meer als vriend(in) dan als degene die ze iets zou moeten leren. Met de naam ‘ONS!’ wordt daarom ook gedoeld op de kracht van het samen optrekken en op de warme onderlinge betrokkenheid.

Actief Ouderschap organiseert samen met ouderbetrokkenheid + de projecten van Schoolmaatjes ONS!

Lees de Blog van Harriet Marseille over ONS!

Actief Ouderschap twittert

  • 11 januari 2019

    @LidlNederland er staat een belangrijke fout in de instructie van uw roeimachine. Dit kan leiden tot ernstige klach… twitter.com/i/web/status/1…

  • 10 december 2018

    RT @oubplus: Ben blij met logo voor Schoolmaatjes ONS, de projecten waarbij we in heel Nederland vrijwilligers inzetten als bruggenbouwer t…

  • 25 september 2018

    RT @verteltassen: #SterkTeam Samen met @voorleesexpress @Actiefouder @Verteltassen laten wij de kracht zien van de verbinding tussen ouders…