actief ouderschap

Actief Ouderschap zet zich in om de kansen voor kinderen te vergroten door de samenwerking van professionals en ouders te versterken.

Actief Ouderschap verbindt ouders, professionals en organisaties.
Actief Ouderschap levert een dienstverlening bestaande uit middelen, consultancy en scholing.
Actief Ouderschap werkt als kenniscentrum waar onderzoek en ontwikkeling van nieuwe methodieken voor samenwerking, om de kansen voor kinderen te vergroten, geconcentreerd is.

Nieuws

Online ondersteuning van Teams

In deze Corona-crisis is het belangrijk dat schoolteams elkaar blijven ontmoeten, dat zij van elkaar en van anderen blijven leren. De digitale aanpak is in het hele onderwijs ineens gemeengoed geworden.

Actief Ouderschap heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het bereiken van ouders om de kansen voor kinderen te vergroten. Ook digitaal liggen er veel mogelijkheden. In Rotterdam is men inmiddels gestart met whats-app huisbezoeken waar de leerkracht, ouders en het kind samen een spelletje doen. Deze aanpak is tot stand gekomen na online training met de medewerkers.

Er blijken veel mogelijkheden te zijn om scholing online te organiseren. Wij doen in deze tijd ervaring op met veel nieuwe werkvormen om -ook online- te komen tot “deep level learning”.

Wilt u eens met ons sparren over de mogelijkheden van online training? Bel dan gerust naar David Kranenburg. telefoon 06-24891181

COALITIE TAALRIJKE THUISOMGEVING ARNHEM

Op 29 januari hebben de organisaties VGGM, Rozet, Rijnstad, SPA, Skar, Partou, gemeente Arnhem en Stichting PAS de intentie uitgesproken om van de taalrijke thuisomgeving een gezamenlijke prioriteit te maken. Hierbij worden ze ondersteund door Actief Ouderschap. Na een Tel mee met Taal project in 2019 hebben de deelnemers nu een intentieverklaring getekend waarin zij verklaren om de komende jaren te werken aan het programma Taalrijke thuisomgeving.