actief ouderschap

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed contact met elkaar hebben en met elkaar samenwerken. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport.

Actief Ouderschap zet zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken. Daarbij richten wij ons op de professionals. Dit doen wij door ideeën en initiatieven op dit gebied te verzamelen en te delen. Ook leveren wij zelf inspiratie en diensten aan gemeenten, instellingen en individuele professionals. Daarbij gaan wij altijd uit van de kracht van zowel professionals als ouders. De ontwikkeling van het kind staat centraal.

Wij werken voor onder meer gemeenten, bibliotheken, besturen, kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden. Belangrijke thema’s zijn VVE, ouderbetrokkenheid bij taalontwikkeling en lezen, gezondheid en kindercentra 2020.

Lees meer...

Nieuws

Leer “TOLK voor taalontwikkeling!” gebruiken in de training Actief Taal Partner

Word Actief Taal Partner op jouw (voor-)school!

Met TOLK voor taalontwikkeling! kunnen professionals die met ouders en kinderen werken gemakkelijk inhoud geven aan partnerschap met ouders binnen bijvoorbeeld de kinderopvang en het onderwijs. Tijdens de training krijg je inzicht in de mogelijkheden van TOLK voor taalontwikkeling! In de training worden de basisprincipes van partnerschap met ouders belicht en wordt vooral aandacht besteed aan jouw rol als organisator en gespreksleider. TOLK helpt bij het in gesprek gaan over taalontwikkeling en jij bent daarin de sleutel tot het succes!

Duur: Halve dag,  Groepsgrootte: 10 tot 15 personen, studiebelasting: 3,5 uur (inclusief voorbereiding), Prijs: €165,00 per deelnemer.

Bekijk de agenda voor alle trainingen “Actief Taal Partner” en schrijf je in.

Blog

Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School)

Schoolmaatjes ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School) zijn vrijwilligers die wekelijks bij nieuwkomers (asielzoekers, vluchtelingen, statushouders) thuiskomen en met hen meegaan naar de gesprekken op school. De schoolmaatjes komen geen cursus geven en stellen zich niet op ‘boven’ de ouders, maar trekken gelijkwaardig met hen op. Meer als vriend(in) dan als degene die ze iets zou moeten leren. Met de naam ‘ONS!’ wordt daarom ook gedoeld op de kracht van het samen optrekken en op de warme onderlinge betrokkenheid.

Actief Ouderschap organiseert samen met ouderbetrokkenheid + de projecten van Schoolmaatjes ONS!

Lees de Blog van Harriet Marseille over ONS!

Actief Ouderschap twittert

Sorry, the Tweet data is not in the expected format.