Organisatie

Kenmerkend voor Actief Ouderschap:

  • de ontwikkeling en het welzijn van het kind staan altijd centraal
  • onze passie voor het thema waarbij werken met Actief Ouderschap niet alleen nuttig, maar ook leuk is!
  • het model van de 5 partnerschappen als basis
  • onze aanpak vanuit de praktijk met de wetenschap als spiegel (ISOP-label, internationaal netwerk wetenschappers)
  • de diversiteit aan expertise en ervaring die onze experts inbrengen.
  • onze ideële achtergrond
  • onze overtuiging dat partnerschap met alle ouders mogelijk is.

Adviseurs en experts

Actief Ouderschap werkt met een team van hoogopgeleide adviseurs en experts met diverse achtergronden. Zij zijn allen enthousiast en praktisch ingesteld. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het versterken van samenwerking met ouders. Daarbij putten zij uit een breed scala aan diensten en tools. Onze experts beschikken over unieke specialistische kennis over bepaalde thema’s.  Onze adviseurs en experts zijn over het algemeen goed bekend in uw regio.

Achtergrond

Stichting Actief Ouderschap is in 2010 opgericht door David Kranenburg, vanuit een ideëel doel, zonder winstoogmerk. Vanwege enerzijds de toenemende vraag naar diensten vanuit Stichting Actief Ouderschap en anderzijds de noodzaak voor financiering van de ideële doelen, is in 2014 de BV Actief Ouderschap opgericht. Hiermee is de financiering voor de uitvoering van onze ideële doelen geborgd, zonder dat er een afhankelijkheid is van subsidies of fondsen.

ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School)

Actief Ouderschap werkt samen met Ouderbetrokkenheid-PLUS om de samenwerking tussen scholen en nieuwkomers te verbeteren. Met het programma ONS! (Ouders-Nieuwkomers-School) is het sinds kort mogelijk om overal in Nederland vrijwillige bruggenbouwers in te zetten die wekelijks bij nieuwkomers (vluchtelingen, statushouders en asielzoekers) aan huis komen. Ouders worden al doende geholpen zich actief in te zetten voor de samenwerking met school rond de ontwikkeling van hun kind. De bruggenbouwers verkleinen diverse barrières die het samenwerken lastig maken voor nieuwkomers.
Scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeentes die hier interesse in hebben, kunnen contact met ONS! opnemen voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.