Organisatie

Wat doet Actief Ouderschap?

Actief Ouderschap verbindt ouders, professionals en organisaties.
Actief Ouderschap levert een dienstverlening bestaande uit middelen, consultancy en scholing.
Actief Ouderschap werkt als kenniscentrum waar onderzoek en ontwikkeling van nieuwe methodieken voor samenwerking, om de kansen voor kinderen te vergroten, geconcentreerd is.

Kenmerkend voor Actief Ouderschap:

  • de ontwikkeling en het welzijn van het kind staan altijd centraal
  • onze passie voor het thema waarbij werken met Actief Ouderschap niet alleen nuttig, maar ook leuk is!
  • het model van de 5 partnerschappen als basis
  • onze aanpak vanuit de praktijk met de wetenschap als spiegel (ISOP-label, internationaal netwerk wetenschappers)
  • de diversiteit aan expertise en ervaring die onze experts inbrengen.
  • onze ideële achtergrond
  • onze overtuiging dat partnerschap met alle ouders mogelijk is.

Adviseurs en experts

Actief Ouderschap werkt met een team van hoogopgeleide adviseurs en experts met diverse achtergronden. Zij zijn allen enthousiast en praktisch ingesteld. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het versterken van samenwerking met ouders. Daarbij putten zij uit een breed scala aan diensten en tools. Onze experts beschikken over unieke specialistische kennis over bepaalde thema’s.  Onze adviseurs en experts zijn over het algemeen goed bekend in uw regio.

Achtergrond

Stichting Actief Ouderschap is in 2010 opgericht door David Kranenburg, vanuit een ideëel doel, zonder winstoogmerk. Vanwege enerzijds de toenemende vraag naar diensten vanuit Stichting Actief Ouderschap en anderzijds de noodzaak voor financiering van de ideële doelen, is in 2014 de BV Actief Ouderschap opgericht. Hiermee is de financiering voor de uitvoering van onze ideële doelen geborgd, zonder dat er een afhankelijkheid is van subsidies of fondsen.

CRKBO

In het kader van nieuwe Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen. Actief Ouderschap is geregistreerd bij het CRKBO en voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Actief Ouderschap hoeft daarom voor scholingsactiviteiten geen BTW te rekenen. 
Zie ook klachtenprocedure, AVG, algemene voorwaarden, privacyverklaring