Overige diensten


Actief Ouderschap werkt als kenniscentrum waar onderzoek en ontwikkeling van nieuwe methodieken voor samenwerking geconcentreerd is. Wij werken nauw samen met Hogeschool Rotterdam en de Gelijke Kansen Alliantie aan onderzoek naar “taal en ouders”.

Naast het verzorgen van langdurige trajecten bieden wij scholing en verzorgen wij de implementatie van ouderactiviteiten in (voor)scholen.

De focus ligt in 2023 op de implementatie van de aanpak Thuis in Taal.

We beschikken over een uitgebreide collectie aan publicaties, boeken, methodieken en spellen in onze Orthotheek.