Diensten en Tools


Kennis, ervaringen, voorbeelden en ideeën delen

We brengen graag mensen met elkaar in contact. We vinden het belangrijk kennis, ervaringen, ideeën en goede voorbeelden met elkaar te delen. Zodat we van elkaar kunnen leren. Dat past bij ons ideële doel. We doen dit op allerlei manieren, zoals:

  • organiseren van inspiratie- en uitwisselingsbijeenkomsten en conferenties, landelijk en regionaal
  • meedenken met partners in het veld en zorgen voor verbinding
  • publicaties

We beschikken inmiddels over:

  • een landelijk netwerk aan mensen met affiniteit rond het thema samenwerken met ouders
  • een (internationaal) netwerk van deskundigen
  • een uitgebreid kenniscentrum in Gorinchem
  • veel praktijkvoorbeelden uit VVE, onderwijs, zorg, opvang en sport
  • praktische tips en tools

Daardoor ontstaan er steeds nieuwe ideeën, activiteiten en instrumenten, gevoed uit praktijk en wetenschap.

Het model van de vijf partnerschappen biedt hierbij structuur.