Kosten en baten OAB

20170429 IBO._Onderwijsachterstandenbeleid,_een_duwtje_in_de_rug_

Uit: “IBO Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug? April 2017”

Een conclusie uit dit beleidsonderzoek naar het onderwijsachterstandenbeleid:  Nederlandse scholen zetten gemiddeld minder in op interventies als pre-teaching, ouderbetrokkenheid en remedial teaching, terwijl deze interventies relatief gunstig zijn, blijkt uit het Cebeon onderzoek.

Geef een reactie