Actief Ouderschap gaat op grote schaal ouderbijeenkomsten faciliteren om de taalontwikkeling thuis te stimuleren!

Actief Ouderschap heeft met behulp van Stichting Lezen en stichting Kinderpostzegels het programma “TOLK voor taalontwikkeling” aangekocht om beschikbaar te stellen aan scholen en peuterspeelzalen.

Het doel is om op grote schaal ouderbijeenkomsten te faciliteren in heel Nederland. In deze ouderbijeenkomsten worden ouders geholpen om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren met behulp van de interactieve filmpjes van het programma “Tolk voor taalontwikkeling”.

Ons streven is dat er in schooljaar 2018-2019 meer dan 1000 ouderbijeenkomsten worden georganiseerd waarmee minimaal 5000 ouders worden bereikt.

Met de bijdragen van stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels Nederland gaan we het mogelijk maken om de licentiekosten voor het preventieprogramma voor uw organisatie te vergoeden.

Vanaf september 2018 kan uw organisatie gebruik maken van dit aanbod. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen. Als u gebruik wilt maken van dit aanbod kunt u zich alvast inschrijven op tolkinfo.nl  via deze link

Geef een reactie