Passend Onderwijs en partnerschap met ouders: welke zekerheden willen ouders en professionals?

Wat vinden ouders en professionals belangrijk in het partnerschap met elkaar in Passend Onderwijs? Daarover spraken zij tijdens een wensen- en verwachtingenavond in Almere-Buiten. Initiatiefnemers waren Passend Onderwijs Almere en Stichting Actief Ouderschap.
Tijdens de avond benoemden ouders en professionals aan aantal ‘zekerheden’ die zij willen hebben als het gaat om samenwerking in Passend Onderwijs.

Als het gaat om Passend Onderwijs willen we er zeker van zijn…

• Dat ouders en professionals altijd willen zoeken naar samenwerking en in gesprek gaan als er zorgen, problemen, of frustraties zijn.
• Dat er altijd snelle en directe communicatie met de ouders is, als er iets gesignaleerd wordt.
• Dat er vanaf het allereerste begin, de kennismaking, gewerkt wordt aan samenwerking en goede relatie met ouders.
• Dat onze kinderen met plezier naar school gaan en leren.
• Dat we elkaar en de eigenschappen van het kind samen erkennen en herkennen.
• Dat we opvoeden en lesgeven met passie en compassie.
• Dat we ons gezien en gehoord, welkom en gewaardeerd voelen.
• Dat een open gesprek over de relatie mogelijk is (en dat er iets te kiezen is).
• Dat we ruimte en tijd hebben om een relatie op te bouwen tussen ouder en leerkracht.
• Dat we durven toe te geven dat we het even niet weten of kunnen (zowel ouders als school).
• Dat de professional er iemand bij haalt als ze er zelf geen/weinig verstand van hebben (is iets anders dan doorverwijzen).
• Dat we goede informatie krijgen, over en weer.
• Dat we elkaar blijven zien als individu, er ruimte is voor creativiteit en het systeem niet leidend is.

Ook met ouders in gesprek over Passend Onderwijs in uw regio?

Geef een reactie