Partnerschap met ouders in Home-based programma’s

Met de Voorleesexpres, Spel aan Huis en het Mentoren project (School’s Cool) komen er elke week tientallen vrijwilligers in de gezinnen om ouders te ondersteunen en te inspireren. Goed om ook met deze vrijwilligers aan de slag te gaan rondom dit thema. Er is een prachtige  bijeenkomst geweest met coördinatoren en de vrijwilligers van deze projecten.

David Kranenborg opende de avond met een mini-college over Ouderschap. Onder het genot van een broodje werd een stellingenspel gespeeld. Wat een interactie en uitwisseling! Vervolgens zijn er onder leiding van een acteur casussen uitgespeeld en geoefend. Ter afsluiting zijn alle tips en aanbevelingen verzameld. Deze worden op dit moment verwerkt in een verslag. Actief Ouderschap is na deze avond nog in gesprek met de projectleiders en coördinatoren om educatief partnerschap met ouders goed in te bedden in deze projecten.

lees ook de special van Brede school Gouda over Educatief Partnerschap.

Geef een reactie