Ouderpartnerschap en lezen: uw bibliotheek is aan zet!

Bibliotheken zijn van oudsher een belangrijke partner in alle gemeenten als het gaat om taalontwikkeling en lezen. De bibliotheken vervullen dan ook een belangrijke rol op een snel groeiend aantal scholen en kinderopvanglocaties, met onder meer de Bibliotheek op School (BoS) en Boekstart. Partnerschap met ouders is in beide programma’s een belangrijke component.

Steeds meer gemeenten zetten in op het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij lezen in de doorgaande lijn.

Actief Ouderschap helpt bibliotheken om de kennis en vaardigheden van hun medewerkers rond ouderpartnerschap en lezen verder te verstevigen, zodat zij goed toegerust zijn om de kinderopvang en scholen hierin optimaal te begeleiden. 

Daarbij wordt aangesloten op de werkwijze zoals omschreven in het ‘Stappenplan Ouderpartnerschap en Lezen’ 

Naast scholing en begeleiding bieden experts van Actief Ouderschap bibliotheken waar nodig tijdelijk extra ondersteuning door mee te helpen in de uitvoering en bij project coördinatie.

Meer weten over wat Actief Ouderschap kan betekenen voor uw bibliotheek?
Neem contact op!

Geef een reactie