Online ondersteuning van Teams

In deze Corona-crisis is het belangrijk dat schoolteams elkaar blijven ontmoeten, dat zij van elkaar en van anderen blijven leren. De digitale aanpak is in het hele onderwijs ineens gemeengoed geworden.

Actief Ouderschap heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in het bereiken van ouders om de kansen voor kinderen te vergroten. Ook digitaal liggen er veel mogelijkheden. In Rotterdam is men inmiddels gestart met whats-app huisbezoeken waar de leerkracht, ouders en het kind samen een spelletje doen. Deze aanpak is tot stand gekomen na online training met de medewerkers.

Er blijken veel mogelijkheden te zijn om scholing online te organiseren. Wij doen in deze tijd ervaring op met veel nieuwe werkvormen om -ook online- te komen tot “deep level learning”.

Wilt u eens met ons sparren over de mogelijkheden van online training? Bel dan gerust naar David Kranenburg. telefoon 06-24891181

Geef een reactie