KBS De Goede Herder ontwikkelt Schoolplan 2020 in co-creatie met ouders

De Goede Herder is een Almeerse basisschool die op een innovatieve manier werkt aan partnerschap met ouders. Zo behaalden zij het ISOP-label en is er aan actief partnerschapsteam, waarin school en ouders activiteiten uitwerken om het partnerschap te versterken. Daarbij gaat het om alle 5 de partnerschappen: dus leren, opvoeden, formeel en informeel partnerschap en samenwerken in de buurt.

Voor Monique Verdoorn, directeur van de Goede Herder, was het vanzelfsprekend om het nieuwe schoolplan in co-creatie met team en ouders te maken.  De Goede Herder wil hiermee ouders vanaf het begin meenemen in de ontwikkelingen.Er verandert immers veel in het onderwijs. We leiden kinderen op voor banen die nog niet bestaan.

Ouders en team in gesprek over centrale thema’s

Tijdens een gespreksavond gingen ouders en team gingen met elkaar in gesprek aan de hand van enkele kernthema’s. Wat vinden ouders belangrijk? Welke kansen zien zij, hoe zien zij hun rol hierin, welke zorgen hebben zij?

Ter introductie van de gesprekken, hadden de teamleden korte filmpjes gemaakt over ieder thema, waarin de eigenheid van de school goed zichtbaar was.

Naast de gespreksrondes, konden ouders en leerkrachten gedurende de avond en na afloop via hun mobiel reageren op vragen en stellingen.

Wat kwam er zoal naar voren tijdens de avond?

Er werden veel kansen genoemd.

  • Kinderen zelf een onderneming leren opstarten.
  • Programmeren standaard aanbieden op school.
  • Kinderen hebben verschillende kwaliteiten, laat ze samenwerken en van elkaar leren, oud helpt jong
  • Veel aandacht voor sociale vaardigheden, luisteren naar elkaar
  • Vreemde talen als Spaans en Chinees aanbieden
  • Typles op school, naast schrijfles
  • Slim combineren oud en nieuw (in het bos paddenstoelen zoeken, foto maken met je mobiel en opzoeken welke het is)
  • Kinderen op maat bedienen

Daarnaast kwamen er aandachtspunten en dilemma’s naar voren:

  • Alles gaat zo snel, willen we de eisen van deze maatschappij wel aan onze kinderen opleggen?
  • Buitenspelen blijft belangrijk
  • Media-wijsheid: wat gebeurt er met informatie die je op internet zet?
  • Media-opvoeding: hoe omgaan met sociale media, hoe lang achter een beeldscherm
  • Creativiteit stimuleren

Open sfeer

De gesprekken tussen ouders en team werden in open sfeer gevoerd. Mooi daarbij was dat er veel overeenkomsten zaten in de aandachtspunten en kansen die zij noemden.

Een van de ouders sprak na afloop: ‘Als we open blijven communiceren met elkaar, hoef je je geen zorgen te maken.’

De opbrengst van de avond gaf een goede basis voor uitwerking van een mooi schoolplan 2020, waarin partnerschap met ouders natuurlijk stevig ingebed is.

Sfeerimpressie

Bekijk hier een sfeerimpressie van de avond.

Het proces werd begeleid door Actief Ouderschap.

Geef een reactie