ITS Radboud onderzoekt educatief partnerschap op VVE-locaties in Arnhem

Stichting PAS wil graag inzicht in hoe ouders en professionals het educatief partnerschap op de VVE peuterspeelzalen en vroegscholen in Arnhem ervaren. Daarbij is PAS natuurlijk geïnteresseerd in de effecten van haar inzet om partnerschap met ouders verder te versterken. Actief Ouderschap begeleidt op verzoek van PAS de Arnhemse VVE-locaties bij het planmatig verstevigen van het partnerschap met ouders. Het onderzoek dat uitgevoerd wordt ITS, Radboud Universiteit Nijmegen is gestart met een nulmeting.

Nulmeting

Ouders, managers, directeuren, pedagogisch medewerksters, leerkrachten groep 1 en 2, interne begeleiders, oudercontactpersonen, trainers en externe begeleiders hebben hiertoe dit voorjaar een vragenlijst ingevuld over educatief partnerschap van ouders en (voor)school in de gemeente Arnhem.

Peuterspeelzalen en basisscholen

Het gaat om de volgende peuterspeelzalen en basisscholen: Annie MG Schmidtschool, Kunstrijk, Paulusschool, Blokkendoos, Lourdesschool, Pinokkio, Diktetje Dap, Malburcht, Pompeltje, Dr. W. Dreesschool, Margarethaschool, Presikhaven 1+2, Grenspost Merlijn, Rakkertjes, Harlekijn, Monchyschool, Graslaan, Speelrijk, Hugo de Grootschool, Monchyschool, Lupine, Symfonie 1, IBN-I Sina, Moriaantje, Symfonie 2, Johannesschool, Mozaïek Eimerssingel, Trommelaar, Klarendal, Mozaïek Zwanenbloem, Vlindertuin, Kleine Boemerang, Overkant, Vrolijke Ark, Klimop, Pastoor van Arsschool en Witte school.

Opbrengst

Stichting PAS, Stichting Actief Ouderschap, schoolbesturen, managers, directies, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, begeleiders en trainers in Arnhem krijgen met de onderzoeksresultaten inzicht in de relatie ouders en (voor)school.

Geef een reactie