HELP HET BASISONDERWIJS!

Wat zou het mooi zijn als we – samen met partners – scholen ondersteuning kunnen bieden bij het betrekken van ouders, vrijwilligers, organisaties en bedrijven in de omgeving van een kind. En zo onze krachten bundelen tegen de steeds groeiende taalachterstand onder kinderen. Wij van Actief Ouderschap en Stichting de VoorleesExpress verzamelen de komende tijd mensen uit ons netwerk die hier feeling voor hebben en minimaal
1 dagdeel per week beschikbaar zijn. Als er dan straks vraag is vanuit scholen, staan wij startklaar!

Wie lijkt dit interessant en wil in onze database? Stuur een mail via de volgende link aan Anne van de VoorleesExpress

Geef een reactie