Gericht ouderbeleid op alle Arnhemse VVE-locaties

In de afgelopen periode hebben onze experts alle Arnhemse VVE-locaties ondersteund bij het ontwikkelen van gericht ouderbeleid. De leidsters en leerkrachten hebben in kaart gebracht wat er al goed gaat en welke ambities zij hebben. Daarbij kwamen we heel veel mooie voorbeelden tegen! Uit de ambities hebben de locaties doelen gekozen, die zij uitwerken in een programma van activiteiten. Zo kiezen sommige locaties er voor om ouders te laten meelopen in de groepen. Anderen gaan gericht social media inzetten om met ouders te communiceren.

Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met Stichting PAS, in aansluiting op het Arnhemse Ouderbeleidsplan ‘Ouders doen mee met VVE’.

Geef een reactie