Bibliotheken maken werk van ouderbetrokkenheid bij Lezen

Ouders voeden kinderen op tot lezers. Of niet. Brochures met goedbedoelde tips of ouderavonden over boeken zijn voor de meeste ouders geen stimulans om nu wél te gaan voorlezen. Hoe kan dat beter? Hoe kan de Bibliotheek ouders meer betrekken? Hoe kunnen de Bibliotheek en ouders partners worden? Welke rol hebben scholen of kinderdagverblijven hierin? En vooral: hoe kan de Bibliotheek ouders verleiden om kinderen te stimuleren om meer te lezen?

Meer weten over waarom het goed is om als bibliotheek samen te investeren in de leesopvoeding thuis?
En over welke stappen je als bibliotheek hierin kunt zetten?

Bekijk dan eens de folder Werk maken van Ouderpartnerschap bij Lezen

Stichting Lezen schreef deze samen met Actief Ouderschap voor het Nationaal Bibliotheek Congres.

Nog meer weten? Lees dan het Stappenplan ouderpartnerschap en Lezen voor Boekstart en Bibliotheek Op School.

Geef een reactie