Verteltassen op de “Dag van de Leraar”?

Door: Femke de Brouwer

Ja natuurlijk, een betere plek is er niet! Want leraren en ouders maken samen een project van Verteltassen tot een succes. Op school, in de klas en thuis. Samenwerking is de sleutel van het succes van de Verteltassen. In deze blog leggen we uit waaròm.

Deze week zien we op veel plaatsen in het land congressen en symposia ter ere van de “Dag van de Leraar”. Terecht; een leraar of lerares kan voor kinderen echt het verschil maken.
Waar we niet altijd meteen aan denken, is dat de leraar ook het verschil voor óuders kan maken! Een leraar die een goed contact weet te leggen met ouders en een fijne samenwerk-relatie weet te ontwikkelen, geeft zo indirect het kind een voorsprong.

Want kinderen leren niet alleen op school. Ze leren onnoemelijk veel thuis.

De Verteltassen zijn een mooie manier om de ontwikkelkansen voor kinderen thuis èn op school te vergroten. En dan ook nog met een grote bonus!
Op de Onderwijsdag in Almere maakte Efrat de Groot-Yadgar weer heel duidelijk: door het werken met Verteltassen snijdt het mes aan vele kanten!

Als oprichtster van de Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen vertelde zij prachtige verhalen. Over de taaldrempel die ouders dankzij deelname aan de Verteltas zijn overgegaan. Over hoe zij uit een sociaal isolement kwamen. Sommigen vonden zelfs een baan door ontdekking van nieuwe talenten!
Ouders in hun kracht zetten, dàt is de bonus die je met een traject Verteltassen kunt bereiken.
En we weten dat dit weer een positief effect heeft op kinderen. Want een gelukkige ouder, die zich gezien en erkend voelt, biedt stabiliteit, ondersteuning en responsiviteit aan haar/zijn kind.

En de sfeer thuis bepaalt nu juist het verschil in het ontwikkelen van talenten van kinderen!

En daar ligt een mooie kans voor professionals in het onderwijs: hoe werken we samen met ouders zodat we er met elkaar voor zorgen dat er thuis een fijne & ondersteunende sfeer is? Want als school en ouders samenwerken, doen kinderen het gewoon beter, dat weten we inmiddels allang. Maar hoe doe je dat?

Wij zien in een traject van de Verteltassen al onze vijf pijlers van Partnerschap tussen school & ouders – informeel, formeel, didactisch, pedagogisch en maatschappelijk partnerschap – terugkomen.
Scholen die zich hier bewust van zijn, bouwen verder op de pijlers die zijn gelegd. Ouders ervaren de school als laagdrempelig en open. Scholen zien ouders die zich bewust worden van wat zij kunnen doen om hun kind te helpen.

Het implementeren van Verteltassen is ons inziens een hele rijke, plezierige en effectieve manier om aan partnerschap met ouders te werken.

En je houdt er nog prachtig onderwijsondersteunend materiaal aan over. Win-win dus!
Vandaar dat Actief Ouderschap graag intensief samenwerkt met Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen. En we elkaar in trajecten mooi aanvullen, passend bij de vraag en mogelijkheden van de school.

Last but not least: onderzoek wijst uit dat het taalniveau van kinderen stijgt door te werken met verteltassen. En dus direct hun onderwijskansen vergroot. Of was het daar nu juist allemaal om begonnen?

Efrat heeft mij, en de andere toehoorders van haar verhaal, echt overtuigd.
Actieve betrokken ouders bij school en kind; constructieve contacten tussen school en ouders; ouders die competent voelen; zelfgemaakt en dus persoonlijk onderwijsmateriaal waar men trots op is; stijging van het taalniveau (bij ouders en kind)… dat wil toch iedereen!

Meer weten over Verteltassen? En hoe je dit zo op je school implementeert dat het ook werkt? Lees de folder. En neem contact op met Efrat van Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen.
centrum@verteltas.nl 

Geef een reactie