Op zoek naar een nieuwe school: ervaringsverhaal van een ouder en bonustips voor schoolleiders

Door: Femke de Brouwer

Tja, daar sta je dan. Met je 20 jaar onderwijservaring. Voor het hek van een potentiële school voor onze kinderen. We gaan verhuizen, naar een andere regio. Van een stad naar een dorp. Van bekend naar onbekend, van vertrouwd naar nieuw. Zeker voor onze kinderen een ingrijpende verandering. Dus willen we heel weloverwogen een schoolkeuze maken. Een warme, veilige en uitdagende plek. 

Dat moet lukken; ik weet immers veel van onderwijs. Maar nu sta ik letterlijk aan de andere kant van het schoolhek. En alles is anders.

Ik kijk eens opzij naar mijn man. Wat zoeken we eigenlijk in een school? “Een school die past bij hun behoeften. En structuur, vooral structuur. En dat ze het waarmaken wanneer iets extra’s nodig is,” zegt mijn man.
“Warmte en gezien worden,” zeg ik. “Leerkrachten die onbevooroordeeld open staan. En plezier hebben in hun werk. Dan krijgen ze vast ook een aanbod en sfeer die hen past”.

We besluiten dat dit onze leidraad gaat worden in de gesprekken bij de verschillende scholen. Alleen… Hoe komen we dit alles te weten, lukt dat met één schoolbezoek? Hoe meet je warmte? Hoe zie je dat leerkrachten open staan? Is structuur zichtbaar?

De school in

We stappen de school in en zetten onze voelsprieten aan. Die direct in verwarring raken.

Leuk gebouw, maar…. waar moeten we heen? Waar zit de directie? Of de administratie? Mijn onfeilbaar vermogen de directie te vinden laat me direct in de steek. Ik wordt prompt een onzekere ouder.
Er komt een volwassene (een juf?) met een groep kinderen langs ons naar buiten. Ze groet en loopt door. Oké. En nu? We vragen een langslopende leerlinge de weg. Ze geeft vriendelijk en gedetailleerd aan waar we heen moeten. Wat een fantastische ambassadeur voor haar school! Halverwege worden we vriendelijk verwelkomd door de directeur. En hebben we een prettig en ontspannen gesprek. Met uiteraard een rondleiding, waarbij de directeur ons enthousiast op een aantal dingen wijst.

Opgewekt gaan we op weg naar de volgende school. Gelukkig is het gebouw minder bijzonder, dus de directeur vlot gevonden. Ook hier een fijn en open gesprek met een betrokken directeur. We krijgen antwoord op onze vragen. En een rondleiding.

Helaas, het is lunchpauze. Geen school in actie. Jammer. We hadden ook graag de kinderen gezien. Om te zien of onze kinderen bij hen zouden passen. Wel hebben leuke gesprekken met de leerkrachten. Wat zijn ze aardig!

Vol indrukken rijden we weer naar huis. Beide scholen voelden positief.
En dit waren nog maar twee van de pakweg 15 scholen op fietsafstand van ons nieuwe huis.

Websites

Thuis zet ik de laptop aan. Welke scholen willen we nog bezoeken? 15 scholen is wat veel. Ik besluit strenger te selecteren op afstand. Zo. Nu heb ik er nog 6 over. Zal ik daar allemaal heen gaan? Ik bestudeer de websites. Om te zien of er structuur is. Wat er voor extra’s wordt geboden. Of de leerkrachten warm zullen zijn. Of de andere kinderen leuk zullen zijn. En hopelijk de ouders ook.

Het blijkt een puzzel. Iedere school zet informatie op een andere plek. Iedere school gebruikt mooie woorden en omschrijvingen waar ik het niet oneens mee kàn zijn.
Als ik klik op ‘nieuwe ouders’ vind ik meestal alleen een aanmeldingsformulier. Voor bijna 4-jarigen.

Ik had toch zo gehoopt onder die button die informatie te vinden die ik zoek!

Schoolgidsen

Ik besluit de schoolgids en vindbare schoolplannen te lezen.
Hier kom ik veel dezelfde informatie tegen. Maar geen antwoord op mijn vragen.
O jawel, één! Één school heeft zijn ontwikkelpunten voor de komende jaren benoemd. Fijn! Dat wil ik weten; wat zal er gaan gebeuren in de toekomst op deze school?
Een andere school heeft op de site een stukje ’toekomst’ geschreven. Ook daar ben ik blij mee. Want deze school gaat fuseren. Wat heel mooi is voor de school. Helaas niet voor mijn kinderen.

Oké. Five left. Deze scholen bel ik.

Vijfmaal krijg ik ontzettend vriendelijke mensen aan de lijn, die heel graag mijn kinderen een schoolplek willen geven. Wow! Als ik zakelijk bel, krijg ik directeuren zelden in één keer te pakken!

Een vriendelijke meneer geeft aan dat de beoogde groep van mijn zoon vol zit.Fair enough. Een andere vriendelijke mevrouw zegt eerlijk dat de beoogde groep voor mijn dochter wel wat ‘gedragsproblemen’ heeft. Dat is transparantie! Ik geef deze school een serieuze kans.

De afspraken worden ingepland. En voor de zekerheid google ik nog wat rond. Of ik niet iets vergeet waar ik op moet letten. Je bent perfectionist of niet… Ik beland in een woud aan sites. Er zijn checklists te downloaden! Er zijn mensen die zich hebben gespecialiseerd in schoolkeuze! En hier websites van maken! En linken naar de inspectie!

Inspectie

Inspectie… Maar natuurlijk! Snel check ik de scholen; allemaal groen. Gelukkig.
Alhoewel… Zegt dat wel alles? Nee, niet alles.

Dat wat ik echt zoek, vind ik niet terug in inspectierapporten. Hooguit geruststelling.

Dat wat ik echt zoek, is moeilijk te halen uit de websites van de scholen. Hooguit een mooi beeld. En soms een aanwijzing.

Dat wat ik echt zoek, zal ik moeten halen uit het gesprek met de directie. Ik zal helder mijn vragen en verwachtingen op tafel moeten neerleggen. Doorvragen, luisteren.
Sfeer proeven in de klas. Naar de uitdrukking op de gezichten van de kinderen kijken. Alert zijn op de houding van de leerkrachten.

Dus bovenal: Voelsprieten aan.

Bonustips voor schoolleiders

Hé hallo, schoolleider! Leuk dat je mijn blog uitlas! Speciaal voor jou, als bonus, een aantal tips.
Om je school goed te presenteren naar nieuwe ouders.

Tip 1
Maak een button ‘nieuwe ouders’ op je site. En zet hier kort de informatie bij elkaar die nieuwe ouders (van 4-jarigen en van horizontaal overstappende leerlingen) zoeken. Zoals grootte van de school, leerling aantal, de gelopen ontwikkeling van de school en de verwachte toekomst. Vergeet niet je Unique Selling Point: wat onderscheidt jouw school van de andere scholen in de omgeving? En hoe zie ik dat als ouder concreet terug?

Tip 2
Waak voor teveel vakjargon. Mijn man gaf het verdiepen in de sites al gauw op en schoof de laptop naar mij.
Gebruik gewone heldere taal. Zodat iedereen echt begrijpt wat je zegt.

Tip 3
Zorg dat het voor bezoekers bij binnenkomst direct duidelijk is waar ze naar toe kunnen. Zorg bijvoorbeeld dat iemand de deur open doet en bezoekers ontvangt. Of werk eventueel met weg-wijs-bordjes.

Tip 4
Zorg altijd voor een rondleiding van de school terwijl er onderwijs plaatsvindt. Draai desnoods de volgorde van gesprek en rondleiding om. Ouders zullen dit waarderen.

Tip 5
Vraag in het gesprek expliciet wat ouders van een school, van jouw school, verwachten. Creëer gelegenheid voor ouders zich hierover uit te spreken. Of help hen door vragen te stellen.
Laat dat jouw agenda van het gesprek zijn.

Tip 6
Wees transparant. Als er iets niet lekker loopt op de school, wees daar eerlijk over. Ja, er zit een risico in dat ouders zich terugtrekken. Maar wel met een positief gevoel over de school vanwege diens transparantie. Dit betaalt zich in de toekomst terug.

Tip 7
Betrek de ouders van de school. Laat hen in gesprek gaan met de nieuwe ouders. Van deze ambassadeurs kunnen ze echt de ins en outs van de school horen. Want soms kunnen alleen ouders vragen van ouders beantwoorden. Bijkomend voordeel is dat nieuwe ouders bij de start al wat mensen kennen.

Geef een reactie