De Gouden Weken van het schooljaar

Door: Saskia van den Bos

Op de eerste schooldag is het voor kind en ouder altijd even wennen. Waar moet de jas worden opgehangen, in welk lokaal zit het kind en waar is zijn of haar plekje in de klas? Maandag 18 augustus kwam ik samen met mijn dochter aanfietsen bij de school. De fiets werd neergezet  en bij de ingang stond een leerkracht alle kinderen en ouders welkom te heten. Bij de deur van de klas stond de eigen leerkracht en zij gaf elk kind en de ouders een hand. Als je als ouder ziet dat er goed contact wordt gemaakt, er wordt even gepraat met het kind en er is een enthousiast en warm oogcontact dan kan het je als ouder echt raken. In een flits gaat er door je heen: ‘He, dit zit wel goed dit schooljaar!’naar groep 3

Gouden Weken voor de groep en de relatie tussen leerkracht en ouders

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zijn ‘Gouden Weken. Elke groep heeft de eerste weken na een zomervakantie weer tijd nodig om zich te vormen. Een goede begeleiding van de leerkracht is hierbij belangrijk. De kinderen maken samen met de leerkrachten afspraken en kijken welke normen bepalend zijn voor de rest van het jaar. Ook voor een goede relatie tussen leerkracht en de ouders zijn de Gouden Weken belangrijk.

Eigenlijk begint het voor de ouders al wanneer zij de brief thuis krijgen  met de nieuwe groepsindeling. Vooral voor ouders van kinderen met extra onderwijsbehoeften is dit een fase die ze onzeker kan maken. Als de leerkracht van het komende schooljaar kun je hier goed op inspringen door sommige ouders voor het eind van het schooljaar al uit te nodigen. Je leert elkaar kennen, je kunt verwachtingen uitspreken en als leerkracht vertellen hoe je gaat starten in het nieuwe jaar.

Informeren en kennismaken

In de tweede schoolweek volgt er vaak een informatieavond. Prettig wanneer dat snel na de start van een schooljaar gebeurt zodat je de organisatie van een groep kent en vragen kunt stellen.  Heb je er als leerkracht wel eens over nagedacht om de kinderen  een gedeelte van de informatieavond te laten verzorgen?Waar ouders vooral naar uitkijken tijdens De Gouden Weken zijn de kennismakingsgesprekken. Leerkrachten en  ouders leren elkaar beter kennen. Vraag eens aan de ouders waar de kwaliteiten van het kind liggen of waar je als ouder van kunt genieten. Ook nu is het van belang de ouder te vertellen hoe je de komende periode gaat werken. Een positieve houding en het geven van complimenten over het kind en over de ouders draagt bij aan een goede start van een prettige samenwerking. Kun je als leerkracht een kwaliteit herkennen achter misschien wel wat jij storend gedrag van een kind vindt? Mooi om daar eens over na te denken!

Ouders willen graag op de hoogte gehouden worden. Het hoeft niet altijd met een lang gesprek, even kort aanschieten kan ook. Dit is trouwens een mooie vraag om aan ouders te stellen hoe zij willen dat je ze benadert. Wanneer leerkrachten de ouders gaan zien als didactisch en pedagogisch partner ontstaat er een positieve chemie. Samen het beste uit het kind halen en gebruik maken van elkaars expertise werkt zo doeltreffend!

Ik wens de ouders, leerkrachten en de kinderen een fijne samenwerking toe!

Geef een reactie