Ouderpartnerschap

Maak jij het verschil in het leven van een kind?

Doelgroep: PO 1-8

Wil je ook het verschil maken voor je kinderen?

De beste leerkrachten geven niet alleen goed les maar kijken vooral heel goed naar het kind en de omgeving waarin ze opgroeien. Verbinding maken met de kinderen en hun ouders is de kern van “je werk goed doen”.

Jij kunt het verschil in het leven van kinderen in je groep maken!

We bieden een inspirerende leergang die jouw visie en handelen zal verdiepen. Je krijgt in deze leergang allerlei tips en tools om ouders en omgeving bij jouw werk te betrekken. Je krijgt –op maat- training om in gesprekken te bereiken wat jij wilt. Je ontwikkelt een mindset om een topleerkracht te worden die het verschil in het leven van veel kinderen kan maken.

Hoe:  

Vijf bijeenkomsten van 3 uur met de thema’s

  • Bijeenkomst 1 dineren en leren: visie op leren en opvoeden
  • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: didactisch partnerschap
  • Bijeenkomst 3 oefenbijeenkomst: contact maken met ouders (gesprekken)
  • Bijeenkomst 4 werkbijeenkomst: omgaan met weerstand
  • Bijeenkomst 5 praktijkbijeenkomst: borging in jouw eigen praktijk

tjaelbvfga