Strategietraject

Kinderen doen het beter als ouders en professionals samenwerken. Een succesvolle verbetering in de samenwerking tussen ouders en professionals  vraagt om een goede strategie. (succesfactoren van ouderbetrokkenheid, F. Smit, 2012)

Hoe uw organisatie tot die strategie komt is bepalend voor het uiteindelijke resultaat. Met het strategietraject van Actief Ouderschap krijgt de samenwerking in uw organisatie een vliegende start.

Onze experts weten wat er speelt in uw werkveld en in uw regio. De dagelijkse praktijk is ons uitgangspunt. Van daaruit werken we naar planmatigheid en structuur. Het model van de 5 partnerschappen gebruiken we in de teambijeenkomst als praktisch instrument. De wetenschap gebruiken we continu als spiegel. Met ons strategietraject ontstaat een gedragen plan waarmee u gericht aan de slag kunt gaan op uw school. Daarnaast werkt u aan scholing van de professionals in uw organisatie, ervaren de professionals en ouders hoe het is om gelijkwaardig met elkaar in gesprek te gaan en geeft dit traject veel energie!

Werkwijze
In ons strategietraject is het uitgangspunt “Samen vertrekken” in plaats van “Ouders betrekken”. We starten na een teambijeenkomst dus altijd samen met ouders.

 

Voorgesprek
We starten met een voorgesprek met de directie, waarin we kennismaken en de stand van zaken rond partnerschap met ouders en eventuele aandachtspunten kort doornemen.

Scan met het team
In de aansluitende bijeenkomst met de teamleden geven we eerst een korte presentatie. Vervolgens verkennen we met het team wat de visie is op partnerschap met ouders. Aan de hand van het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap brengen we in kaart wat er al goed gaat op school en welke ambities er zijn. Als we dat gedaan hebben bereiden we met elkaar de vervolgstap voor: we gaan met alle ouders in gesprek over hun wensen en verwachtingen als het gaat om partnerschap tussen ouders en school. We organiseren hiervoor een wensen- en verwachtingenavond. We plannen een datum, nemen het programma van de avond door en we spreken af hoe we ervoor gaan zorgen dat alle ouders bij deze avond aanwezig zijn.

Ouderavond wensen- en verwachtingen
De avond begint met een korte presentatie van Actief Ouderschap over het thema ouderbetrokkenheid. Daarin wordt ingegaan op waarom het zo belangrijk is dat leerkrachten en ouders als partners samenwerken. Naast het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap, komen hierin herkenbare voorbeelden over partnerschap tussen ouders en school aan de orde, vanuit perspectief van zowel ouders als leerkrachten. Vervolgens gaan we met de aanwezige ouders en leerkrachten
in gemengde groepen in gesprek, ieder onder leiding van een gespreksleider van Actief Ouderschap. We gaan in op waar zij tevreden over zijn in de samenwerking
en welke wensen, verwachtingen en tips er zijn. Aan het eind van de avond komen de groepen bij elkaar en vindt er een terugkoppeling plaats. En wat blijkt…? Er zit veel overlap in de wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten. Daarnaast komen er eye-openers en goede ideeën voor verbetering naar voren. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid.

Verslag
Alle wensen en verwachtingen van zowel de ouders als het team worden in een uitgebreid verslag vastgelegd.  Dit verslag gaat naar alle ouders van de school.

Partnerschapsteam
Er wordt een partnerschapteam gevormd van enkele ouders en professionals inclusief directie. Onder leiding van Actief Ouderschap filtert het partnerschapteam 3 tot 6 onderwerpen uit alle wensen en verwachtingen. De onderwerpen worden in deze eerste bijeenkomst direct toegewezen aan de diverse deelnemers zodat zij gericht na kunnen denken over het onderwerp en met een voorstel kunnen komen in de volgende bijeenkomsten van het partnerschapteam. Het partnerschapteam kan hierna zelfstandig verder. Het is eventueel ook mogelijk om Actief Ouderschap de begeleiding nog enkele malen te laten verzorgen indien er een gerichte vraag ligt.

Afspraken met directie
In het gesprek met de directie worden de wensen en verwachtingen besproken. Ook zoomen we in op de wensen van de directeur.  Op basis hiervan houden we de directeur diverse opties voor mogelijke interventies voor. Hierbij maken we gebruik van onze “Maatwerkmatrix”. Afspraken over het vervolg worden vastgelegd. Na dit gesprek gaat het strategietraject over in een maatwerktraject op basis van een nieuwe offerte.

De interventie “strategietraject” is een scholingstraject voor uw team en is geregistreerd bij Registerleraar.