Starten met een Wensen en Verwachtingen traject

Met het Wensen en verwachtingen traject van Actief Ouderschap krijgt de samenwerking in uw organisatie een vliegende start.

In ons wensen en verwachtingen traject is het uitgangspunt “Samen vertrekken” in plaats van “Ouders betrekken”. We starten na een teambijeenkomst dus altijd samen met ouders.

De 5 stappen in het wensen en verwachtingen traject:

1) Voorgesprek met schoolleiding

Wat is de stand van zaken rondom partnerschap met ouders? 2.

2) Scan met het schoolteam

Welke visie heeft het team, wat gaat er al goed, wat zijn de ambities? Dit wordt besproken aan de hand van vijf partnerschappen: formeel, informeel, didactisch, pedagogisch en maat – schappelijk partnerschap.

3) Ouderavond ‘Wensen en verwachtingen’

Na een korte presentatie over partnerschap gaan gemengde groepen van ouders en leerkrachten verdeeld over 5 groepen in gesprek over hun wensen en verwachtingen. Dit aan de hand van stellingen en onder leiding van een gespreksleider.

4) Partnerschapsteam aan de slag

Een partnerschapsteam bestaande uit enkele ouders, professionals en directie kiest op basis van het verslag van de ouderavond de thema’s die worden aangepakt.

5) Afspraken met de directie

In een gesprek met de directie worden de wensen en verwachtingen besproken. De directie krijgt diverse opties voor mogelijke interventies aangereikt.

Verslagen
Alle wensen en verwachtingen van zowel de ouders als het team worden in een uitgebreid verslag vastgelegd.  Dit verslag gaat naar alle ouders van de school.

Lees over de ervaringen met een wensen en verwachtingen traject het artikel “Proeftuin Actief Ouderschap” uit RPCZ magazine voorjaar 2020.