Maatwerktraject

Als de wensen en verwachtingen zijn geïnventariseerd is er voor iedere organisatie maatwerk vereist om de gestelde doelen te bereiken.

Het maatwerktraject kan op allerlei manieren worden ingevuld met Actief Ouderschap. Een maatwerktraject is altijd gebaseerd op de wensen en verwachtingen van ouders, team of directie.

Wij hebben de meest voorkomende wensen uit de wensen en verwachtingen avonden gecategoriseerd en verwijzen per wens naar interventies die we hiervoor kunnen aanbieden. Wij noemen dit instrument het “maatwerkmenu”.

We verwijzen vaak naar “leergangen”. De leergangen beschrijven een compleet leertraject, maar dat kunnen wij voor uw organisatie aanpassen. We verzorgen rond deze thema’s ook kleinere trajecten, studiedagen en workshops voor uw organisatie. Dus overal waar we over een leergang spreken, kan dit ook in onderdelen als studiedagen worden aangeboden.