De aanpak Thuis in Taal

In 7 stappen naar concreet resultaat!

Om met samenwerking tot concreet resultaat te komen werken we bij  Actief Ouderschap met de aanpak Thuis in Taal. 

Sinds 2018 begeleidt Actief Ouderschap de leerkringen “Thuis in Taal” waar Rotterdamse professionals zeven stappen doorlopen om de thuistaal krachtig te kunnen stimuleren. Deze zeven stappen zijn ontwikkeld door Martine van der Pluijm in haar promotieonderzoek. De stappen blijken aantoonbaar effectief te zijn om met ouderpartnerschap tot concreet resultaat te komen. Bij deze aanpak is bewust voldoende tijd genomen om de professionals elke stap zelf te laten doorlopen.

Vaak slaan organisaties de essentiële eerste stappen over en starten ze bij het einddoel. Er wordt dan een methodiek bedacht of aangeschaft om samen met ouders te werken aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld taal of gezondheid. Na enige tijd vallen de resultaten tegen, werken de ouders niet meer mee en geven de professionals de moed op.

Samenwerking stimuleren kost tijd en vergt aandacht, sensitiviteit, lerend vermogen, openheid, inspraak, gelijkwaardigheid, maatwerk, goede voorbeelden en focus. Daarom nemen we de tijd voor dit proces door middel van de aanpak in 7 stappen:

  • Stap 1: Ken de taalomgeving thuis
  • Stap 2: Samen koers bepalen
  • Stap 3: Werken aan wederkerige relaties
  • Stap 4: Passende ouder-kind activiteiten
  • Stap 5: Ondersteun de rol va de ouder
  • Stap 6: Taal als prioriteit
  • Stap 7: Taal verder uitbreiden

 

lees meer op onze website van Thuis in Taal