In 7 stappen naar concreet resultaat

Om met samenwerking tot concreet resultaat te komen werken we bij  Actief Ouderschap in zeven stappen aan de gestelde doelen.

Vaak slaan organisaties de essentiële eerste stappen over en starten ze bij het einddoel. Er wordt dan een methodiek bedacht of aangeschaft om samen met ouders te werken aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld taal of gezondheid. Na enige tijd vallen de resultaten tegen, werken de ouders niet meer mee en geven de professionals de moed op.

Samenwerking stimuleren kost tijd en vergt aandacht, sensitiviteit, lerend vermogen, openheid, inspraak, gelijkwaardigheid, maatwerk, goede voorbeelden en focus. Daarom nemen we de tijd voor dit proces door middel van de aanpak in 7 stappen:

  • Stap 1: Elkaar leren kennen
  • Stap 2: Samen koers bepalen
  • Stap 3: Werken aan wederkerige relaties
  • Stap 4: Passende ouder-kind activiteiten
  • Stap 5: Een rolmodel zijn
  • Stap 6: Educatief partnerschap als prioriteit
  • Stap 7: Breid de samenwerking uit

Sinds 2018 begeleidt Actief Ouderschap de leerkringen “Thuis in Taal” waar Rotterdamse professionals zeven stappen doorlopen om de thuistaal krachtig te kunnen stimuleren. Deze zeven stappen zijn ontwikkeld door Martine van der Pluijm in haar promotieonderzoek. De stappen blijken aantoonbaar effectief te zijn om met ouderpartnerschap tot concreet resultaat te komen. Bij deze aanpak is bewust voldoende tijd genomen om de professionals elke stap zelf te laten doorlopen.