actief ouderschap

Kinderen doen het beter als professionals en ouders samenwerken. Dat klinkt eenvoudig, maar hoe bereik je een succesvolle samenwerking? En hoe geweldig zou het zijn als je vanuit deze samenwerking impact kunt hebben op maatschappelijke thema’s als laaggeletterdheid of leven lang leren? Al vijftien jaar bewijzen wij als kenniscentrum dat duurzaam samenwerken met ouders kan! Ons gemeenschappelijke doel is daarbij om kansengelijkheid voor alle kinderen te bereiken.

Onze dienstverlening richt zich op gemeenten en pedagogisch professionals. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de wetenschap, waardoor wij de meest actuele kennis en bewezen aanpak vanuit onderzoek kunnen garanderen. Zo verbinden wij gemeenten en professionals naadloos met ouders en werken wij samen aan kansengelijkheid voor alle kinderen.

De aanpak Thuis in Taal

Actief Ouderschap heeft zich gespecialiseerd in ‘de aanpak Thuis in Taal’.
Al onze nieuwe projecten zijn gericht op deze aanpak.

We verwijzen naar de website van de aanpak Thuis in Taal voor meer informatie.

Landelijke GKA Agenda Taal & Ouders

In opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie creëren we een landelijk netwerk van scholen, kinderopvangorganisaties, beleidsadviseurs, trainers en onderzoekers gericht op het succesvol leren samenwerken met ouders, middels de aanpak Thuis in Taal. Dit is in het belang van de taalontwikkeling van kinderen.  

Binnen dit netwerk wisselen professionals uit hoe zij de samenwerking met ouders vormgeven binnen hun eigen organisatie en leren zij van elkaars goede voorbeelden, uitdagingen en leerprocessen. Het doel van de Landelijke GKA Agenda Taal en Ouders is om enerzijds de samenwerking met ouders ten behoeve van de taalontwikkeling van een kind lokaal te versterken, en anderzijds ook op landelijk niveau deze visieomslag en duurzame praktijkverandering te stimuleren.