Scan

De scan van Actief Ouderschap

Met het team komen tot visie, sterke punten en ambities rond samenwerking met ouders

Een expert van Actief Ouderschap geeft een inspirerende presentatie aan het team van professionals op uw locatie. Daarin komen herkenbare praktijkvoorbeelden aan de orde. We introduceren het model van de 5 partnerschappen. We gaan met elkaar in op uw visie op samenwerking met ouders. Wie zijn de ouders zijn met wie u te maken heeft?

Het team brengt in kaart wat er al goed gaat in de samenwerking. Daarbij zoomen we in op onder meer communicatie, cultuur, organisatie en ICT. Vervolgens kijken we welke ambities u heeft om het partnerschap met ouders verder te versterken.

Actief Ouderschap werkt dit na afloop uit tot een helder overzicht. Dit vormt de basis voor uw ouderbeleid. U kunt hieruit de doelen kiezen, waar u de komende periode aan wilt werken.

Bij VVE-locaties wordt bij de scan ook ingegaan op de inspectiecriteria ouderbetrokkenheid.

Wie gingen u zoal voor?
  • De Zonnehoek in Rotterdam
  • De Vore in Delfzijl
  • alle basisscholen in Nijkerk/Hoevelaken
  • 21 scholen in Raamsdonkveer
  • ruim 60 basisscholen in Almere
  • ruim 40 VVE-locaties in Arnhem
  • 4 kinderdagverblijven en 7 basisscholen in Borne

Wilt u meer weten of heeft u vragen over wat Actief Ouderschap voor u kan betekenen? Neem contact op!