Vaderbetrokkenheid Spelenderwijs Utrecht

Voor de 150 pedagogisch medewerkers van Spelenderwijs Utrecht hebben wij in vier ronden workshops verzorgd op de studiedag in het Beatrixgebouw in Utrecht.