Thuis in Taal

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hebben behoefte aan kennis over hoe zij ouders met een lage opleiding en vooral laaggeletterden kunnen ondersteunen om de taalstimulering thuis te versterken. De verwachting is dat effectieve ondersteuning bijdraagt aan de interactie tussen ouder en kind, de schoolprestaties van kinderen en het voorkomen van laaggeletterdheid op latere leeftijd.

Op verschillende (peuter)scholen van Peuter & Co zijn leerkringen opgezet en wordt coaching uitgevoerd. Actief Ouderschap heeft samen met Hogeschool Rotterdam en een team van experts de leerkringen verzorgd.

De aanpak van het programma Thuis in Taal helpt professionals stapsgewijs een wederkerige relatie met ouders op te bouwen en de samenwerking vorm te geven ter ondersteuning van de taalontwikkeling van het kind. Ook is er een handreiking “Thuis in Taal in een notendop“, waarin concrete tips staan waar de professionals mee aan de slag kunnen.

Kijk voor meer informatie ook naar de gereedschappen gericht op Ouders en geletterdheid, onderdeel van de Gereedschapskist.