Leer taaltherapie samen met ouders geven.

Op de TOLK-studiedagen voor taalspecialisten staat centraal hoe je ouders actief betrekt bij de taaltherapie van hun kind.

Hoe doe je dit zonder extra stress toe te voegen? Wat is de leefwereld van het gezin? Hoe zet je TOLK in als instrument in je professionele handelen? Hoe vertaal je jouw therapie naar passende ouder-kindactiviteiten? Hoe stimuleer je ouders bij het verder uitbreiden van de taal?

De taalspecialisten gaan naar huis met de meest recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek. Kijk op de website van TOLK voor de data!