Stappenplan ouderpartnerschap en lezen

Actief Ouderschap heeft voor de Bibliotheek op School (dBoS) het stappenplan ouderpartnerschap ontwikkeld.

Dit stappenplan is bedoeld voor bibliotheken die samen met het onderwijs en/of de kinderopvang planmatig en structureel willen werken aan het (meer) betrekken van ouders bij de leesopvoeding thuis.  Download dit stappenplan