Inspiratiemiddag Primair Onderwijs OUDERBETROKKENHEID EN (VOOR)LEZEN

Op deze Inspiratiemiddag stonden de volgende vragen centraal: Hoe kunnen voorschool, school en bibliotheek in samenwerking ouders ondersteunen in de leesopvoeding van hun kinderen? Hoe kunnen we hierin samen met ouders optrekken? De bibliotheek heeft deskundigheid op het gebied van boeken en leesontwikkeling. De pedagogisch medewerker of leerkracht heeft de sleutelrol naar ouders.

Met andere woorden: bibliotheek en kinderopvang/school vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Ook gemeenten zien steeds meer het belang van de betrokkenheid tussen ouders en kinderopvang/onderwijs: ‘taalstimulering thuis’ waartoe ook leesbevordering behoort, is daarbij een belangrijk speerpunt.

zie ook de uitnodiging