Inspiratie

Workshops en lezingen

Inspiratie over kansen en mogelijkheden van samenwerking met ouders

Actief Ouderschap inspireert beleidsmakers en professionals met lezingen en workshops over de mogelijkheden en kansen van samenwerking met ouders. Daarbij kan ingezoomd worden op uw werkterrein, of op een specifiek thema. In de lezingen en workshops komen zowel wetenschappelijke inzichten als herkenbare praktische voorbeelden aan de orde. In workshops hebben de aanwezigen altijd een actieve rol.

Wie gingen u zoal voor?
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (decentralisaties)
 • Internationale conferentie ouderbetrokkenheid ERNAPE Lissabon
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabant (SWV 44.01)
 • Stichting Lezen
 • Bibliotheek Helmond-Peel
 • Gemeente Almere (Stadsdeelconferenties Zorg voor Jeugd)
 • Stichting PAS (VVE)
 • AWBR (Amsterdam West Binnen de Ring)
 • SOON Amsterdam (Stichting Openbaar Onderwijs Noord)
 • Eemvallei Educatief
 • RPOB De Kempen

Wilt u meer weten of heeft u vragen over wat Actief Ouderschap voor u kan betekenen? Neem contact op!