ISOP-label

Laat zien dat u planmatig en innovatief werkt aan partnerschap met ouders

Met het ISOP label (Innovatie, School, Ouders, Partnerschap) laat uw school blijken dat zij op innovatieve wijze werk maakt van partnerschap met ouders. ISOP-scholen zijn in ontwikkeling om samen met de ouders de onderwijsprestaties te verbeteren.

Richtlijnen

Scholen kunnen het ISOP-label verdienen, als zij voldoen aan de onderstaande richtlijnen. Dit blijkt uit schoolbezoeken, gesprekken, teambijeenkomsten en  documenten-analyse.isop label

  • Ouders zijn welkom binnen de school en het team heeft de intentie om ouders als partners in het onderwijs te betrekken.
  • De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid.
  • De school heeft een plan opgesteld om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
  • De school werkt op innovatieve wijze aan het betrekken van ouders.
  • De school wil de opgedane kennis van dit veranderproces delen met andere scholen.
  • De school staat open voor feedback en onderzoek naar de nieuwe aanpak (door bijvoorbeeld ITS, Radboud Universiteit Nijmegen en de Stichting Actief Ouderschap) om na te gaan of de innovaties  de gewenste  resultaten opleveren.
 Wie gingen u zoal voor?
  • De Kroevendonk in Roosendaal
  • 60 basisscholen in Almere
  • St. Gregorius in Dronten

Wilt u meer weten of heeft u vragen over wat Actief Ouderschap voor u kan betekenen? Neem contact op!