Actief Taal Partner

Dé partner voor onderwijs en opvang om ouderbetrokkenheid bij taalstimulering vorm te geven!

Wat is Actief Taal Partner?
De Actief Taal Partner is geschoolde taalexpert die onderwijs en kinderopvang ondersteunt op het gebied van ouderbetrokkenheid bij taal- denkstimulering aan kinderen tussen 0 en 11 jaar.

Waarom Actief Taal Partner?
Taalontwikkeling is een onbewust, linguïstisch proces dat zich ontrolt in de interactie tussen ouder en kind. Taalleren is een bewust en pedagogisch proces dat zich afspeelt op school. Een voldoende taalontwikkeling is voorwaarde voor schoolsucces. Omdat het aparte processen betreft, vraagt stimulering om een onderscheidende aanpak. Een Actief Taal Partner voegt linguïstische expertise toe aan de pedagogische deskundigheid van het onderwijs met als doel schoolsucces. Zo bouwt de Actief Taal Partner voor alle kinderen, dus ook voor kinderen met een meertalige achtergrond, een brug tussen het proces van taalontwikkeling en het schoolse taalleren.

Profiel Actief Taal Partners?
De Actief Taal Partner is een specifiek geschoolde logopedist of taalspecialist die ouderpartnerschap bij taalstimulering kan vormgeven ten behoeve van preventie en (vroege)interventie. De Actief Taal Partner biedt praktische ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van ouderactiviteiten met TOLK voor taalontwikkeling!

Waar wordt de dienst geleverd?
Op de onderwijslocatie (peuter-, kleuter-, regulier- of speciaal basisonderwijs)

Wanneer wordt de dienst geleverd?
Op maat en volgens afspraak wordt de onderwijslocatie een traject aangeboden.

Hoe is de dienst samengesteld?
Het bestaat uit organisatie en ondersteuning van ouderbijeenkomsten (minimaal 8 dagdelen), coaching on the job van  professionals en advisering met betrekking tot taal-, cultuur- en ouderpartnerschap. Actief Taal Partners maken gebruik van TOLK voor taalontwikkeling!  als instrument. De methode is onderdeel van het aanbod.

Wat is het aanbod van de Actief Taal Partner?

  • gestandaardiseerd aanbod van diensten op het gebied van onderwijsondersteuning, taal-denkstimulering en ouderbetrokkenheid.
  • gestandaardiseerde kwaliteit geborgd door Actief Ouderschap door middel van studiedagen en terugkombijeenkomsten.
  • gestandaardiseerde administratieve afhandeling in de vorm van monitoring, facturering en organisatorisch aanspreekpunt.
  • gestandaardiseerd profiel  door zorgvuldige selectie van de Actief Taal Partner

Prijs per dagdeel
De inzet van een Actief Taal Partner bedraagt € 380,00 per dagdeel (exclusief  21% BTW).
Minimale afname is 8 dagdelen (2x voorbereiding en 6x uitvoering).

Actief Taal Partner
Actief Taal Partner is een gezamenlijke dienst van Actief Ouderschap en KLIK-onderwijsondersteuning.  Meer informatie: www.actiefouderschap.nl  en www.tolkinfo.nl