Aan de slag met ouders

Wensen en verwachtingenavond

In gesprek met ouders: waar zijn we blij mee en welke wensen en verwachtingen hebben we van elkaar?

Als instelling of professional hebben we allerlei verwachtingen van ouders. Maar wat wensen en verwachten ouders eigenlijk van ons? Waar zijn ze blij mee in de samenwerking? Wat kan er beter?
We gaan hierover in gesprek met gemengde groepen van ouders en professionals op uw locatie. Gespreksleiders van Actief Ouderschap leiden deze gesprekken, aan de hand van het model van de partnerschappen.
Er ontstaan mooie gesprekken, ideeën en inzichten. En wat fijn om te horen hoe ouders eigenlijk waarderen wat u doet! Naast houvast voor verdere uitwerking, geeft de avond een sterk gevoel van saamhorigheid: we werken samen aan de ontwikkeling van onze kinderen!
Actief Ouderschap werkt de uitkomsten van de avond uit in een praktisch verslag. Dat biedt houvast voor de uitwerking van een programma van activiteiten (bijvoorbeeld in een partnerschapsteam) om de samenwerking met ouders te versterken.

Partnerschapsteam

Professionals en ouders organiseren samen activiteiten om de samenwerking te versterken

Een partnerschapsteam waarin enkele ouders, professionals en de directeur samenwerken is een effectieve vorm om ouderbetrokkenheid planmatig én met draagvlak vorm te geven op uw locatie. We begeleiden het partnerschapsteam bij de opstart en het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van activiteiten. Ook hierbij biedt het model van de 5 partnerschappen praktisch houvast. Speerpunten voor het partnerschapsteam in dit eerste jaar kunnen (in aansluiting op het ouderbeleidsplan) zijn:
• Ouders enthousiasmeren voor de wensen- en verwachtingenavond.
• Programma van activiteiten voor ouders ontwikkelen, organiseren en uitvoeren, in aansluiting op de ouderpopulatie en wat er speelt. De opbrengst van de wensen- en verwachtingenavond geeft hierbij richting.
• Nieuwe ouders meteen vanaf het begin betrekken.
• Uitwerken en organiseren van partnerschap met ouders in aansluiting op een project of thema (bijvoorbeeld lezen).
• Informele kennismaking organiseren tussen leerkrachten en ouders of tussen ouders onderling.

Vaderavond

Een avond met statafels, bitterballen en gadgets… alleen voor vaders

Er wordt gestart met een interactief minicollege waarbij vaders op een speciaal voor deze gelegenheid ontwikkelde poll-site kunnen reageren. Daarna gaan de vaders in gesprek met elkaar rondom het thema opvoeden vanuit hun speciale vadertalent.

Wie gingen u zoal voor?
  • Meer dan 25 scholen in Almere
  • De Kubus in Rotterdam
  • Vinckhuysenschool in West-Graftdijk

Wilt u meer weten of heeft u vragen over wat Actief Ouderschap voor u kan betekenen? Neem contact op!