Almeerse kinderen doen het beter!

Alle betrokken partijen in Almere (gemeente, schoolbesturen, directies, scholen en professionals) werken aan een sterkere samenwerking tussen ouders en school. In de afgelopen periode hebben zij hier fors op ingezet en met resultaat.

Almere heeft zich hiermee ontwikkeld tot voorloper in Nederland wat betreft partnerschap tussen ouders en school.

Beleidsplan Partnerschap
De betrokken partners hebben samen een visie ontwikkeld op het partnerschap met ouders: het Beleidsplan Partnerschap. De uitgangspunten van het plan zijn:
• We spreken in Almere van ‘partnerschap’ in plaats van ouderbetrokkenheid;
• Actieve inzet op contact en educatief partnerschap met alle ouders is onderdeel van het professioneel gedrag in Almere;
• De professional gaat daarbij uit van de kracht van ouders en sluit aan bij wat ouders zelf wensen, weten en kunnen;
• We werken aan een doorgaande lijn van VVE tot en met VO en uiteindelijk MBO;
• Sluitend aanbod en samenhang in hoe alle organisaties die te maken hebben met jeugd invulling geven aan partnerschap met ouders;
• We streven ernaar dat alle ouders ontwikkelings‐ en onderwijsondersteunende activiteiten met hun kind doen.

Bekijk het complete Almeerse beleidsplan ‘Almeerse kinderen doen het beter! Ouders en scholen werken samen aan optimale omstandigheden voor hun ontwikkeling.’