Verandertrajecten

Als organisaties een strategietraject met Actief Ouderschap doorlopen, verandert er iets. Door samen met ouders te vertrekken, in plaats van “ouders te betrekken”, ontstaat een andere sfeer, een cultuurverandering die zich voltrekt in een periode van enkele maanden.

Voorwaarden voor het slagen van een verandertraject zijn helderheid over de uitgangssituatie1, de visie2 en de reden voor veranderen3. Daarna is het hebben van een heldere strategie4, duidelijke doelstellingen5 en goede randvoorwaarden6 een must. Tenslotte is de coördinatie7 op de uitvoering essentieel. Actief Ouderschap heeft deze 7 voorwaarden geborgd in elk verandertraject of strategietraject.

De helderheid over de uitgangssituatie1, de visie2 en de reden voor veranderen3 worden in de teambijeenkomsten en de wensen en verwachtingen bijeenkomsten glashelder.

De heldere strategie4, duidelijke doelstellingen5 en goede randvoorwaarden6 worden door onze adviseurs in de partnerschapteams besproken en uitgewerkt.

Het geheel wordt gecoördineerd door de directie samen met een expert van Actief Ouderschap.

Duurzame veranderingen op school vragen om motivatie van alle volwassenen om het kind en een planmatige aanpak. Wij verzorgen dit graag voor u!