Interim projecten

Actief Ouderschap kan in nauw overleg met de opdrachtgever, advies en ondersteuning bieden door de inzet van ervaren interim experts.

Op scholen kunnen we, vaak al op korte termijn, helpen bij de ondersteuning of (tijdelijke) vervanging van de directie en/of de interne begeleider. Met de inzet van onze ervaren interim schoolleiders en intern begeleiders sturen wij op het maken van een daadkrachtige kwaliteitsslag. Altijd in samenwerking met ouders en teamleden. Wij kunnen:

  • Met een frisse blik de school en zorgstructuur doorlichten en aanbevelingen doen;
  • een periode de lopende zaken vervangen;
  • naast de directeur en/of ib’er meedraaien om te coachen;
  • een specifieke veranderopdracht/kwaliteitsslag op de school doorvoeren

Voor bibliotheken kunnen wij met onze interim adviseurs zorgen voor implementatie van leespartnerschap bij dBos.