Didactiek

Samen werken aan leren

Doelgroep: PO 1-8

Ben jij die leerkracht die het voor elkaar krijgt om informeel en formeel leren op elkaar af te stemmen zodat je jouw kinderen meer biedt dan alleen goede lessen?

Een kind leert 10% in het formele leren en 90% in het informele leren. Kinderen kunnen pas leren lezen en rekenen als ouders en omgeving bepaalde voorbereidende activiteiten met kinderen doen. Denk aan praten met een kind voordat het kan lezen. De afstemming tussen opvoeding en onderwijs verloopt op veel terreinen goed. Toch is er nog veel te winnen in afstemming door de juiste communicatie en een aantal doordachte en slimme didactische aanpakken.

In deze leergang leer je hoe je de afstemming tussen thuis leren en op school leren optimaliseert. We leren je hoe je thuis en school aanvullend aan elkaar kunt maken zonder dat we gebruik maken van huiswerk of ouders gaan vertellen wat ze “moeten doen”. Met de ingrediënten van deze leergang en gebruik makend van jouw eigen expertise kan je als leerkracht meer uit je kinderen halen!

Hoe:       

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

  • Bijeenkomst 1 inspiratiebijeenkomst: samenwerken of samen werken?
  • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: je lesprogramma afstemmen op de situatie thuis
  • Bijeenkomst 3 praktijkbijeenkomst: borging in jouw eigen praktijk


21th century skills en softskills

Doelgroep: PO 1-8

Begrijp jij hoe kinderen leren? Wil je ook betekenisvol lesgeven en kinderen op maat begeleiden? Vind je ook dat het ontwikkelen van doorzettingsvermogen voor sommige kinderen belangrijker is dan het halen van een “A” bij de CITO-toets?

Kinderen hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om op de toekomst voorbereid te zijn. Dit zijn – volgens de definitie van SLO – competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen en kritisch denken. Verder is een betrokken, ondernemende, nieuwsgierige houding en doorzettingsvermogen belangrijk. Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij en zal een steeds grotere rol spelen in de samenleving. Werk dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd door machines. Veel functies veranderen daardoor drastisch. We leiden nu nog heel veel jongeren op voor banen die straks niet meer bestaan. Om de kinderen op deze toekomst voor te bereiden en vaardigheden hiervoor aan te leren is een nieuw, uitgebalanceerd programma noodzakelijk. Hoe implementeer je dergelijke vaardigheden in een leerlijn waarbij ook de samenwerking met ouders en omgeving is meegenomen?

In deze leergang leren we je hoe de softskills (the big five) van invloed zijn op de resultaten van mensen. We leren hoe het IQ en het EQ zich bij een mens ontwikkelt en verkennen wat, waar en wanneer die ontwikkeling het sterkst is. Je maakt samen met de trainers een opzet voor jouw school om in de komende drie schooljaren te kunnen sturen op de 21th century skills met behulp van ouders, collega’s en de omgeving. Daarnaast krijg je talloze voorbeelden te zien van manieren die door leerkrachten, ouders, wetenschappers en uitgevers zijn bedacht om het werken aan de 21st century skills praktisch in te vullen.

Hoe:       

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

  • Bijeenkomst 1  collegebijeenkomst: Softskills en 21st century skills
  • Bijeenkomst 2  werkbijeenkomst: Inzet ouders en omgeving bij het ontwikkelen van softskills.
  • Bijeenkomst 3  implementatiebijeenkomst: Aanpak op jouw school

 


Talentontwikkeling

Doelgroep: PO 1-8

Ken jij jouw eigen talenten? Straal je naar elk kind uit dat je zijn/haar talenten ziet? Mobiliseer je meer dan alleen jouw klas om de talenten van een kind tot ontplooiing te laten komen?

Talent, onderzoekende houding, motivatie en zelfbeeld zijn thema’s die bijdragen aan het wel of niet excelleren van kinderen. Onze uitdaging (als leerkracht) zit in het samen met kinderen en ouders zoeken naar de juiste motivatie en ondersteuning voor ieder individueel kind. Een kind ontwikkelt talent niet op één plek. Thuis, in de buurt en op school moet er ruimte zijn om talent te ontplooien. Op talentontwikkeling kan je als leerkracht enorm veel invloed uitoefenen. Elk kind heeft wel iets waarin het goed is of plezier aan beleeft. Om de talenten van je kinderen te stimuleren moet je begrijpen hoe talentontwikkeling verloopt en weten waar jouw eigen talenten liggen. Daarbij heb je een houding nodig waarmee je het beste in zowel het kind als de ouder naar boven weet te brengen.

Je leert in de bijeenkomsten hoe je invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van talenten bij kinderen en hoe je op jouw school de cultuur van talentontwikkeling kunt stimuleren. We staan uitgebreid stil bij jouw eigen talent. Na de bijeenkomsten kan je glashelder verwoorden waar jij goed in bent en ben je in staat de talenten van de ouders en de kansen in de omgeving te benutten voor de talentontwikkeling van jouw kinderen.

Hoe:       

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

  • Bijeenkomst 1 collegebijeenkomst: Talentontwikkeling
  • Bijeenkomst 2 reflectiebijeenkomst: mijn talent?
  • Bijeenkomst 3 werkbijeenkomst: Jouw klas vol talenten