Taal en cultuur

Nieuwkomers in de klas

Doelgroep: PO 1-8, kinderopvang

Ben jij die professional die de nieuwkomers op jouw school de hand reikt?

Steeds meer kinderen van vluchtelingen en andere nieuwkomers worden aangemeld bij basisscholen. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen uit Syrië, Eritrea, Somalië, Bulgarije en Polen. Zij moeten wennen aan hun nieuwe omgeving en kampen soms met heimwee of oorlogstrauma’s. Ze hebben de steun van hun ouders hard nodig om in het Nederlandse onderwijs te aarden en optimaal te presteren. Ouders kunnen hun kinderen niet altijd voldoende ondersteuning geven, onder andere omdat zij zelf de weg nog niet kennen, de taal niet spreken of in een stressvolle situatie verkeren.

Wij helpen je zoeken naar wegen om ouders van nieuwkomers en vluchtelingen te helpen bij de begeleiding van hun kinderen, zowel bij het ‘landen’ in Nederland als de onderwijsloopbaan.

We verkennen de specifieke behoeften van ouders van nieuwkomers en de succes- en faalfactoren in de samenwerking tussen school en ouders. Vanuit recent onderzoek en ervaringen van mensen uit de praktijk leren we meer over de achtergronden en drijfveren van de ouders. Ook bieden we handvatten om de wensen en verwachtingen van nieuwkomers en de school af te stemmen. Voor ouders die(nog) niet in staat zijn tot ondersteuning van hun kind verkennen we de mogelijkheden voor externe ondersteuning van ouders en kind en welke vorm het meest aansluit bij hun behoeften.

Hoe:

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

  • Bijeenkomst 1 collegebijeenkomst: Nieuwkomers in Nederland
  • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: De situatie in jouw omgeving
  • Bijeenkomst 3 implementatiebijeenkomst: Aanpak op jouw school


Multicultureel Vakmanschap

Doelgroep: KO, PO, VO

Kun jij contact maken met ouders van kinderen van iedere culturele achtergrond?

Elke leerkracht of pedagogisch medewerker wil contact maken met de ouders van elk kind. Soms maakt een taalbarrière of onbekendheid met de culturele achtergrond dat lastig. Omdat keer op keer blijkt dat het beter gaat met de kinderen wanneer de professional een goede relatie weet op te bouwen met de ouders, is het van groot belang om juist ook met ouders van deze doelgroep effectief in contact te komen.

Jij kunt leren om contact te maken met ouders van alle culturele achtergronden!

We bieden de inspirerende leergang Multicultureel Vakmanschap die jouw dagelijks handelen zal verdiepen. Je leert de ‘ongeschreven communicatieregels’ die horen bij diverse culturen. Je leert als professional effectiever om te gaan met taalbarrières en keuzes die je wellicht niet altijd begrijpt. Je krijgt in deze leergang allerlei tips en tools om ouders vanuit verschillende culturele achtergronden te betrekken. Je krijgt een training om in gesprekken met deze doelgroep meer te bereiken. Daarbij maken we je bewust van belangrijke aspecten in het contact met mensen van verschillende culturele achtergronden.

Je krijgt les van de trainers Hayat Chidi, Maritza Cicilia en David Kranenburg die hier allen als geen ander ervaring in hebben. De vaardigheden die je opdoet kan je in de praktijk toepassen zodat het contact met de ouders van jouw eigen groep verbetert en jij een expert binnen jouw organisatie wordt.

Hoe:  

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de thema’s:

  • Bijeenkomst 1: Introductie Kleurrijk Actief Ouderschap en taalbarrières.
  • Bijeenkomst 2: Multiculturele sensitiviteit en tips voor het aangaan van goede gesprekken.
  • Bijeenkomst 3: Plan voor jouw eigen organisatie.