Maatschappelijk

Wij in de wijk

Doelgroep: PO 1-8, kinderopvang

Kan jij de samenwerking in de wijk stimuleren zodat jouw kinderen daar baat bij hebben?

It takes a village to raise a child, zo luidt een Afrikaanse gezegde. Die ‘village’ bestaat ook in de buurt van de school, al leven we in een tijd waarin allerlei sociale verbanden zijn vervaagd, en waarin kinderen opgroeien in een geïndividualiseerde samenleving. In de plaats van de “village” zijn formele instituties gekomen als kinderopvang, onderwijs, sport en spelvoorzieningen, maar die vervullen niet altijd de rol van ‘medeopvoeder’. Op veel meer plekken in de samenleving kunnen volwassenen hun pedagogische verantwoordelijkheid nemen en kunnen professionals samen zorgen voor een sterke opvoedkundige kwaliteit van de leefomgeving. Daarin kan de school een cruciale rol spelen.

Wij verkennen met jou hoe je de volwassenen; ouders, opvoeders en professionals, in omgeving van jouw school kunt stimuleren om samen te werken aan de sociale veiligheid en de opvoedkundige kwaliteit van de leefomgeving voor jullie kinderen. We verkennen verschillende werkvormen om deze doelen te bereiken. We bedenken in de leergang samen een plan dat je met jouw school kunt uitvoeren om het netwerk rond jouw kinderen te optimaliseren.

Hoe:       

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

  • Bijeenkomst 1 collegebijeenkomst: maatschappelijk partnerschap
  • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: Inzet ouders en omgeving
  • Bijeenkomst 3 implementatiebijeenkomst: Aanpak op jouw school