Jonge kinderen

Kansen voor peuters en kleuters

Doelgroep: PO 1-3, kinderopvang

Wil jij leren hoe je extra kansen creëert voor jouw peuters en kleuters?

Hoe jonger de kinderen, hoe meer dat vraagt van de professional. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers met de beste resultaten beschikken over goede pedagogische kwaliteiten. Daarnaast blinken zij uit in het leggen van relaties met de ouders van elk kind en vervullen tevens een spilfunctie in het netwerk van professionals rond elk gezin.

Wij zorgen ervoor dat jij vaardigheden aangereikt krijgt in het opbouwen van een vertrouwensrelatie met ouders. We leren je gesprekken voeren waardoor je invloed krijgt op het gedrag  van ouder en kind. Ook stellen we je in staat om het netwerk rond jouw kinderen te optimaliseren.

Hoe:     

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

  • Bijeenkomst 1 oefenbijeenkomst: contact maken met ouders (gesprekken)
  • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: jouw cirkel van invloed
  • Bijeenkomst 3 praktijkbijeenkomst: borging in jouw eigen praktijk en Inspectienormen