Communicatie

Een prettig gesprek

Doelgroep: PO 1-8

Bereik jij in gesprekken wat je wilt? Ben jij bestand tegen de trukendoos met emoties en manipulatie die in sommige gesprekken wordt opengetrokken? Kan jij in een gesprek het belang van het kind rechtop houden?

We communiceren de hele dag. Meestal gaat dat vanzelf, maar in een aantal gevallen is het hard werken om het gesprek goed te laten verlopen. Je gaat je professionele gesprekken altijd in met een bepaalde gedachte. Je wilt iets bereiken of iets te weten komen. Allemaal vanwege jouw goede zorgen voor het kind. Die gesprekken voer je dagelijks, maar ze verlopen elke keer weer anders. Soms heb je het gevoel de sturing kwijt te raken en vraag je je na het gesprek af hoe het zo ver heeft kunnen komen.

In deze leergang leer je talloze, essentiële technieken om het gesprek te buigen naar het resultaat dat jij voor ogen hebt. Je leert voor ieder gesprek de beste insteek en optimale voorbereiding toe te passen. Onze trainers en acteurs maken van deze leergang op ontspannen wijze een sprankelende leerzame en leuke training.

Hoe:   

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

 • Bijeenkomst 1 oefenbijeenkomst: een goed gesprek
 • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: je gespreksvoorbereiding
 • Bijeenkomst 3 oefenbijeenkomst: je eigenwijze wijze van gesprek


Gesprekscyclus en rapportage/portfolio

Doelgroep: PO directie en IB

Wil je ook graag de ontwikkeling van een kind samen met ouders stimuleren? Ben jij zo’n leerkracht die er een hekel aan heeft om ouders alleen uit te nodigen bij beoordeling (rapportage) en als er iets aan de hand is? Wil je een heldere, uitgebalanceerde aanpak voor de cyclus gesprekken met ouders om je kinderen echt vooruit te helpen?

Kinderen hebben veel baat bij een ondersteunende houding van de ouders. De lijn van oudergesprekken op school en de rapportage is ooit bedoeld om ouders in de gelegenheid te stellen om ondersteunend te zijn. Inmiddels zijn er nieuwe technieken om ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen van hun kind. Gesprekken worden efficiënter, stimulerender en persoonlijker gevoerd. Even stilstaan en vooruitkijken, in plaats van kijken hoe een kind het gedaan heeft. Er zijn voorbeelden van portfoliogesprekken, driehoeksgesprekken, waarin het kind samen met ouder en leerkracht bepaalt waar het aan wil werken, kennismakingsgesprekken, overdrachtgesprekken, etc.

In deze leergang ontwerpen we een uitgebalanceerde gesprekscyclus voor jouw school. We verkennen verschillende vormen van rapportage en portfolio, zowel in de traditionele vorm als digitaal. Je leert hoe je, vanuit het perspectief van een ouder, een optimale samenwerkingsrelatie aan kunt gaan die positief is voor de ontwikkeling van het kind. We maken een stappenplan voor deze verandering in jouw school met aandacht voor de communicatie hierover en de weerstanden die je tegen kan komen.

Hoe: 

Drie bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

 • Bijeenkomst 1 collegebijeenkomst: rapportage, gesprekken en portfolio
 • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: veranderen
 • Bijeenkomst 3 implementatiebijeenkomst: stappenplan voor jouw school


Digitaal partnerschap

Doelgroep: PO 1-8

Wil je met jouw school een digitale sprong voorwaarts maken in het contact met ouders en omgeving?

Er zijn tal van slimme digitale mogelijkheden om met ouders en omgeving te communiceren. Het is echter een hele opgave om alle media goed te beheren. Ga er maar eens aan staan: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, de website, de mail, het ouderplatform, de verschillende school-apps, de digitale nieuwsbrief en de informatieschermen op school; het lijkt moeilijk om alles up-to-date te houden. Toch zijn er scholen die daar probleemloos in slagen.

In deze leergang maken we met drie teamleden van elke school een opzet voor digitaal partnerschap op jullie school. We leren je hoe je alle ouders gericht kunt informeren en inspireren. We maken enerzijds strategische keuzes over de te gebruiken media, de implementatie en het gedrag dat dit vraagt van het team. Anderzijds bieden we concrete technische oplossingen om “slimmer” te werken en dubbele handelingen te voorkomen. Daarbij gebruiken we de nieuwste technieken die je daarna direct op school kunt inzetten. Elke deelnemende school ontvangt een Samenscherm en we komen op je school om ter plekke te zorgen dat we een aantal van jouw plannen direct realiseren. Tevens ontvangen alle deelnemers een Mini I-pad.

Hoe:

Drie deelnemers per school, 5 dagdelen training, een Samenscherm en een gepersonaliseerde school-app per school, een Mini I-pad per deelnemer.

 • Bijeenkomst 1 inspiratiebijeenkomst: digitaal partnerschap, het Samenscherm
 • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: onze school, kansen en bedreigingen en plan
 • Bijeenkomst 3 proeverij: dineren, inspireren en van elkaar leren, houding versus techniek
 • Bijeenkomst 4 op school: bijeenkomst in kleine groep/met uw team op eigen school
 • Bijeenkomst 5 terugkombijeenkomst (na enkele maanden): nieuwe ontwikkelingen