Overig

Actieve taalpartners

Doelgroep: logopedisten

Kan jij op een praktische manier specialistische taalondersteuning bieden aan kinderen en ouders?

Kinderen leren de taal door een goede begeleiding van de volwassenen om hen heen. Meestal vervullen de ouders, omgeving en school deze rol probleemloos, maar elke school kent een aantal kinderen waarbij de taalontwikkeling extra gestimuleerd moet worden. Dan is er specialistische ondersteuning en extra stimulering nodig. Het blijkt keer op keer dat kinderen enorm gebaat zijn bij het geven van extra aandacht aan zowel de ouder als de leerkracht door een gespecialiseerde taalondersteuner.

Actieve taalpartners bieden deze unieke ondersteuning door hun specialistische blik op de taalontwikkeling, hun verbindende, empathische houding naar ouders en leerkrachten en de praktische inzet waarmee ze de school ontlasten.

We bieden een inspirerende leergang voor jou als logopedist, die je visie en handelen zal verdiepen. Je krijgt in deze leergang allerlei tips, tools en inspiratie om ouders en omgeving bij de taalontwikkeling te betrekken. Je krijgt –op maat- training om in gesprekken te bereiken wat jij wilt. Je ontwikkelt een mindset om de logopedie naar een hoger niveau te tillen waardoor je in staat bent het verschil in het leven van veel kinderen te maken. Je krijgt daarnaast de franchise licentie (inclusief jaarabonnement TOLK)  voor het vervullen van jouw rol als Actief Taalpartner.

Hoe:    

Tweedaagse (voor logopedisten geaccrediteerde) scholing vooraf en jaarlijks een terugkombijeenkomst (2 accreditatiepunten).


Leespartnerschap

Doelgroep: leesconsulenten bibliotheek

Wil jij bij elk kind het leesplezier aanwakkeren en faciliteren dat ze opgroeien in een stimulerende leesomgeving, zowel op school als thuis?

Ouders bepalen in hoge mate of kinderen goede en enthousiaste lezers worden. Om die reden is ouderpartnerschap een nieuw thema binnen bestaande bouwstenen van de Bibliotheek op school en onderdeel van BoekStart in de Kinderopvang. Als leesconsulent kom je geregeld op de school, voer je gesprekken met teamleden en ouders en verzorg je diverse lees bevorderende activiteiten. De leesconsulent die bij elke activiteit op de school zorgt dat er altijd een directe of indirecte rol voor ouders is georganiseerd, kan de cultuur rond lezen zowel thuis als op school positief beïnvloeden.

In deze leergang leer je hoe belangrijk de invloed van ouders op het leren van een kind is en wat dit betekent voor jouw rol. Je leert hoe je de ouders bij jouw activiteiten betrekt en je krijgt tips en tools om kinderen indirect te stimuleren via hun ouders en de leerkracht. In deze leergang leer je talloze, essentiële werkvormen en technieken om het gesprek te voeren over ouderpartnerschap binnen de scholen en binnen de eigen bibliotheek.

Hoe:  

Acht bijeenkomsten van 3 uur met de volgende thema’s

  • Bijeenkomst 1 inspiratiebijeenkomst: ouderpartnerschap en lezen
  • Bijeenkomst 2 werkbijeenkomst: Het “why, how & what” van onze activiteiten
  • Bijeenkomst 3 praktijkbijeenkomst: het gesprek op school
  • Bijeenkomst 4 werkbijeenkomst: bereidheid scholen
  • Bijeenkomst 5 praktijkbijeenkomst (individueel): gesprek op de school
  • Bijeenkomst 6 uitwisselingsbijeenkomst: schoolvoorbeeld
  • Bijeenkomst 7 werkbijeenkomst: voorbereiding activiteiten
  • Bijeenkomst 8 praktijkbijeenkomst: borging in jouw eigen praktijk